<
Menu:

O NAS

OFERTA
propolis
wosk pszczeli
wenza
mleczko pszczele

SŁOWNICZEK
pszczoła
propolis
wosk pszczeli
mleczko pszczele
pyłek pszczeli
miody

GALERIA

KONTAKT


Propolis
propolis Propolis można scharakteryzować jako żywiczną, smolistą substancję, którą pszczoły używają do uszczelniania gniazda, zalepiania otworów i szpar. Istnieją przypadki, że pszczoły zalepiają propolisem ciała zabitych szkodników, których nie mogą usunąć z ula (np. myszy lub ryjówki). Propolis przynoszą do ula pszczoły zbieraczki w postaci lepkich, błyszczących obnóży, zbieranych z pączków i młodych pędów topoli, brzozy, świerku, kasztanowca, sosny i innych drzew oraz z roślin zielnych. Wytwarzany jest przez pszczoły. Nazwa propolis pochodzi z języka greckiego pro - przed, polis - miasto, osiedle; można więc stwierdzić, że oznacza substancję stosowaną do zabezpieczania dostępu do gniazda. Zabarwienie propolisu może być bardzo różne: od jasnożółtego i czerwonego do brązowego, prawie czarnego, może też mieć odcień zielonkawy. Propolis rozpuszcza się w alkoholu (etylowym lub naftolu), acetonie i chloroformie, natomiast nie ulega rozpuszczeniu w wodzie. W temperaturze 15°C jest twardy, w 36°C jest miękki oraz plastyczny, a w 70 - 80°C jest płynny. Skład chemiczny propolisu nie jest stały ze względu na zróżnicowanie jego pochodzenia (rośliny, z której został pochodzi). Każda próbka propolisu ma innych skład jakościowy i ilościowy. Generalnie można w nim wyróżnić następujące grupy związków: żywice 50 - 85%, olejki 4 - 15 %, woski 12 - 40%, garbniki 4 - 10%, pyłki kwiatowe 5 - 11%, zanieczyszczenia mechaniczne 5 - 20 %, kwasy i alkohole organiczne, związki typu flawonoidów i terpenów (frakcja związków biologicznie czynnych) 5 - 30%. W propolisie stwierdzono ponadto obecność żelaza oraz różnych mikroelementów takich jak: glin, bar, chrom, kobalt, miedź, cyna, cynk, nikiel, ołów, stront, tytan, wanad. Propolis znany był i ceniony już przez kapłanów starożytnego Egiptu i Grecji. O właściwościach leczniczych propolisu wspominał Arystoteles. W średniowieczu używano go do wykadzania mieszkań i do różnych praktyk znachorskich. Wiązało się to z wierzeniami ludowymi w jego nadzwyczajne właściwości lecznicze. Pierwsze wzmianki o stosowaniu propolisu do leczenia ran spotykamy w literaturze francuskiej (wojna angielsko - burska 1905) oraz radzieckiej (wojna światowa 1939 - 1945). Rzemieślnicy trudniący się obróbką drewna używali kitu oraz wosku pszczelego do zabezpieczania i utrwalania wyrobów drewnianych. Na podstawie licznych badań i i wieloletnich obserwacji ustalono cztery podstawowe funkcje jakie posiada propolis, które pozwalają go zaliczyć do cennych substancji leczniczych: regeneracyjna, antybakteryjna, znieczulająca i stymulująca odporność organizmu. W kwestii jakości i przechowywania propolisu obowiązuje Polska Norma PN-R-78891 "Propolis - kit pszczeli", która określa wymagania dla surowca skupowanego od pszczelarzy. Polska Norma "propolis - kit pszczeli" precyzuje wymagania cech organoleptycznych, składu, właściwości fizykochemicznych. W zależności od zawartości zanieczyszczeń dzieli propolis na dwie klasy. Do I klasy zalicza surowiec o mniejszej zawartości zanieczyszczeń mechanicznych (do 30%), do II klasy bardziej zanieczyszczony (do 50% zanieczyszczeń). Tożsamość partii propolisu zgodnie z normą określa się za pomocą reakcji barwnych: - z chlorkiem żelazowym - zielonobrunatne zabarwienie, - w reakcji Shinody - czerwonobrunatne zabarwienie. Cechami dyskwalifikującymi propolis, wyszczególnionymi w standardzie jest obecność motylicy i innych szkodników oraz zapleśnienie, obcy zapach, a także zanieczyszczenia, takie jak: asfalt, kit okienny i inne lepkie substancje przynoszone czasem przypadkowo do ula przez zbieraczki propolisu. Propolis powinien być pakowany w worki z folii przeznaczonej do środków spożywczych, które powinny być szczelnie zamknięte. Można go przechowywać w miejscu zaciemnionym, w temperaturze do 18°C - do 24 miesięcy. Zarówno miejsce przechowywania jak i środki transportu powinny być czyste, bez obcych zapachów, wolne od szkodników, zabezpieczone przed nagrzewaniem.

Prowadzimy skup propolisu: 600-349-834, 668-113-683, e-mail:igoxl@op.pl


..::created by: Marek Tokarzewski::..